مراکز درمانی به منظور درمان، بهبود و تامین آسایش بیماران ساخته می شوند . هرچند که با افزایش جمعیت تعداد افرادی که به بیمارستان مراجعه می کنند رسیدگی اورژانسی و تحت درمان قرار دادن افراد با چالش هایی روبرو شده است. علاوه بر این موارد ، دوربین مداربسته مناسب برای بیمارستان ها، نظارت بر عملکرد پرسنل، تامین امنیت فضاهای درمانی و کنترل فضای پارکینگ همگی را با تکنولوژی های هوشمند انجام میدهد. دوربین هایک ویژن نیز ویژگی های مناسب برای دوربین های مداربسته بیمارستانی را شامل می شو و تیم تحقیق و توسعه همچنان در حال استفاده از آخرین ... - ادامه مطلب را اینجا بخوانید

راهکارهای IRANCCTV.CENTER برای مراکز درمانی